VBCN betreurt sluiting Rabo Kunstzone

24 06 2014

info

Persbericht VBCN/Rabobank

De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN ) betreurt het zeer dat de Rabobank heeft besloten de Rabo Kunstzone in het nieuwe hoofdkantoor van de bank in Utrecht te sluiten.  Juist nu merken wij dat het aantal bedrijven dat een kunstcollectie wil opbouwen weer gestaag groeit en zich steeds meer nieuwe leden aanmelden bij de VBCN. In een tijd van verregaande digitalisering, technologie en het sterk veranderende kantoorlandschap door het "nieuwe werken" blijkt de vraag naar en behoefte aan identiteit en inspiratie door middel van  kunst sterk toe te nemen. De Rabobank heeft met zijn, in ruim 30 jaar opgebouwde, kunstcollectie altijd het belang onderstreept van kunst en cultuur in de samenleving en was een van de eerste collecties die dit ook publiekelijk wilde uitdragen middels een toegankelijke tentoonstellingsruimte; de Rabo Kunstzone.

Daarmee vervulde de Rabobank een belangrijke spilfunctie tussen overheid en privaat, kunst en klanten, een initiatief dat ook door de media positief werd belicht. De VBCN benadrukt dat het  volgen van nieuwe ontwikkelingen door bedrijfscollecties van groot belang is voor het Nederlandse kunstklimaat, omdat door samenwerking en het vormen van coalities tussen bedrijven en de kunstsector een nieuw maatschappelijk draagvlak voor kunst kan ontstaan. Dat belang wordt  onderstreept door een voorgenomen groot en diepgaand onderzoek naar het belang van bedrijfscollecties in Nederland door de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam School of Business.

Het recente overheidsbeleid van bezuinigingen op de kunsten is mede ingegeven door de verwachting dat de particuliere markt de rol van productie en presentatie van kunst zou overnemen. Met  de "versobering van het kunstbeleid"  door een belangrijke cultuurparticipant als Rabobank zien we dat dit verwachtingspatroon van de overheid te hoog gespannen is.

De collectie van de Rabobank kan gerekend worden tot belangrijk Nederlands cultureel erfgoed. Het is spijtig dat ze deze voortaan niet meer via de Rabo Kunstzone deelt  met een groot publiek.

Alle leden van de VBCN werken er hard aan om het erfgoed dat wordt opgebouwd binnen de diverse bedrijfscollecties te delen met een zo groot mogelijk publiek. Het gemis van de Rabo Kunstzone laat zich niet alleen in kunstkringen maar ook voor een groot publiek , dat geïnteresseerd is in kunst, voelen.

Voor meer informatie: Sabrina Kamstra  voorzitter VBCN 020-566 3332  06-2609 6790

Voor artikelen over Rabo Kunstzone en bedrijfscollecties, zie media

Who doesn't like cookies?