Tentoonstelling "Een dunne lijn; over kunst en empathie" in Huis der Provincie

02 11 2022

02 02 2023

Tentoonstelling

info

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog opende de kunsttentoonstelling ‘Een dunne lijn’ in het Huis der Provincie. De tentoonstelling, die gaat over kunst en empathie, is tot februari 2023 te ervaren in Arnhem. 

Verschillende werken uit de kunstcollectie van provincie Gelderland zijn samengebracht voor een nieuwe tentoonstelling met de titel ‘Een dunne lijn, over kunst en empathie’. Het idee achter deze  tentoonstelling is dat kunst veel meer kan zijn dan een mooi schilderij aan de muur. Door kunst echt te ervaren kan het inlevingsvermogen groeien.  

Gedeputeerde leefbaarheid Peter van ’t Hoog, Provincie Gelderland: “Door kunst te ervaren, is het mogelijk door de ogen van een ander te kijken. Als je een boek leest, een film kijkt, naar het theater gaat, of een museum bezoekt, dan word je meegenomen in een leven dat heel anders is dan dat van jou. Wat je dan ervaart, kan leiden tot een onverwacht gevoel of idee. We willen bezoekers de kans geven om via de geëxposeerde kunst met iemand anders in gesprek te gaan. Zo hopen we de empathie, en daarmee ook een klein beetje de leefbaarheid, te vergroten,” 

Bijna 70 kunstwerken van 36 kunstenaars uit onze kunstcollectie zijn samengebracht om de dunne lijn tussen de bezoekers onderling en tussen bezoekers en kunstwerken te vervagen. Tot 2 februari 2023 is de thematentoonstelling te ervaren. Iedereen is welkom tijdens kantooruren. De kunstwerken zijn te zien op de eerste verdieping van het Huis der Provincie, in de oost- en west-gang en de doorgang achter de statenzaal.  

Who doesn't like cookies?