Ali Keles nieuwe voorzitter Vereniging Bedrijfscollecties Nederland

Ali Keles nieuwe voorzitter Vereniging Bedrijfscollecties Nederland

info

Den Haag, 9 juni 2023 - Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) op 10 mei jl., is Ali Keles aangetreden als nieuwe voorzitter. Hij volgt hiermee Anne Clement van Vugt op, die sinds 2020 voorzitter was en van wie de bestuurstermijn dit jaar verstreek.

Ali Keles (1983) is investeerder en oprichter van Lakeside Capital Partners, een in Nederland gevestigde financiële diensten- en investeringsgroep. Daarnaast verzamelt hij hedendaagse kunst die is ondergebracht in de Lakeside Collection, en trad daarmee in 2019 toe tot de VBCN. Sinds 2021 is hij bestuurslid van de VBCN.

Met Keles als nieuwe voorzitter zet de VBCN in op een verdere professionalisering van de dienstverlening naar haar leden. Daarnaast wordt een belangrijk speerpunt het intensiveren van de samenwerking met de Nederlandse culturele en museale sector, maar ook die tussen de aangesloten bedrijfscollecties onderling.

Keles is sterk begaan met de langdurige inzet van de bedrijfscollecties en wil hier onder andere meer handen en voeten aan geven door een breed gedragen Charter voor Kunst & Cultuur te ontwikkelen. Het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van bedrijven en (semi)publieke instellingen om te investeren in de Nederlandse kunst en cultuur sector vindt hij evident.

In zijn openingstoespraak benadrukte Keles: “Bedrijven en (semi)publieke instellingen die zich aan de VBCN hebben verbonden en die allen in de loop der jaren schatten van kunstcollecties hebben opgebouwd vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse kunstsector. Daarmee zijn zij een grote steun voor de kunsten en haar makers. Uit recent onderzoek van de UvA is gebleken dat de VBCN-leden gezamenlijk meer dan 100.000 kunstwerken conserveren en goed zijn voor bijna een kwart van alle kunstaankopen in Nederland.”

De VBCN is zeer verheugd met de aanstelling van Keles en bedankt tegelijkertijd Anne Clement van Vugt – senior adviseur en  coördinator kunst aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – voor haar voorzitterschap. Onder haar bevlogen leiding groeide het VBCN ledenbestand, werd het geheugen van de vereniging vastgelegd, de missie en visie geactualiseerd, de lustrumpublicatie VBCN VIEW gerealiseerd en presenteerde de vereniging de vierde editie van de VBCN OPEN curatorenprijs.

Over de VBCN
De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectie. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

Wie houdt nu niet van cookies