7 april 2017

Harmen Liemberg

Wie zich door het ziekenhuis begeeft laat zich veelal leiden door bordjes, routenummers, posters en waarschuwingen: bronnen van informatie die je de weg wijzen, helpen met procedures of uitnodigen vooral een ijsje te kopen. Al deze informatie is door de handen van een grafisch ontwerper gegaan, hij heeft erover nagedacht en een vorm gekozen die in dienst staat van de functie.

Harmen Liemburg is ook een grafisch ontwerper maar hij staat aan de andere kant van het spectrum. Zijn werken communiceren over tentoonstellingen, festivals en lezingen, maar ze zijn tevens kunstwerken op zich. De posters die Liemburg ontwerpt zijn opgebouwd uit een bonte verzameling beeldclichés uit de massacultuur; gebruiksvoorwerpen en reclame-items die hij vereenvoudigt tot pictogrammen waarna ze als confetti over het vel worden gestrooid. Zijn fascinatie voor zowel de Amerikaanse als de Japanse beeldcultuur laat zich hier zien, een Amerikaans sportlogo bijvoorbeeld die in al zijn eenvoud onmiddellijk te herkennen is mengt zich als vanzelfsprekend met de Japanse beeldcultuur die juist drijft op complexiteit en chaos. In de tentoonstellingsruimte van Rijnstate zijn de posters stuk voor stuk visuele explosies met een uitgesproken kleurenpalet en verraden een obsessief oog voor detail. De informatievoorziening is even niet het belangrijkste want kijk eens naar het soevereine beeld dat het oplevert!

Harmen Liemburg (1966, Lisse) is opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en woont en werkt sinds kort in Arnhem.

De tentoonstelling is tot en met 28 mei dagelijks te bezoeken van 09.00 - 21.00 uur.
Bezoekadres: Wagnerlaan 55,  Arnhem.
Route in het ziekenhuis: 01-40

kunst.rijnstate.nl

 

Agenda
24 november, 2016 - 28 mei, 2017
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
1 april - 28 mei, 2017
13 april - 7 juli, 2017
11 mei - 3 september, 2017
Contactgegevens

Pers
Sanne ten Brink
telefoon +31 [0]6 30460648

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam