Collecties
Martijn Schuppers
Rijnstate
Collecties
Erik Oldenhof
Gasunie
VBCN
Ontmoeting met
Augusto Pereira Silva
VBCN
Viering 10-jarig bestaan VBCN
16 en 17 december 2015
 • “De algemene opinie is dat kunst iets is voor de elite, dat het onbereikbaar is. Maar als mensen er toch mee in aanraking komen, dan springt er vaak een vonk over. Kunst verbeeldt iets uit ons binnenste, een diepere emotie.”
  Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland,voormalig minister WVC (1982-1989). Bedrijfscollecties in Nederland
 • “Omdat de meeste bedrijfscollecties kunstenaars echt volgen, kunnen ze een goede basis vormen voor een kunstenaars-carrière.”
  Juliètte Jongma, Galerie Juliètte Jongma. Bedrijfscollecties in Nederland
 • “Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen confronteert met kunst-dagelijks in het kantoor, je ze stimuleert om ‘out of the box’ te denken. Ze gaan dingen anders benaderen, zijn meer geneigd tot reflectie.”
  Hans Wijers, voormalig CEO Akzo Nobel. Bedrijfscollecties in Nederland
 • “Kunst kan motiveren, inspireren, bijdragen aan het ontwikkelen van andere, nieuwe perspectieven. Op die manier kan kunst heel goed onderdeel zijn van human resources.”
  Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Bedrijfscollecties in Nederland
 • “De verzamelingen van bedrijven zijn van substantieel belang voor de Nederlandse kunstwereld…en hebben effect op de kunstbeleving van mensen. Ze gaan meer naar galeries en musea. Ze gaan anders kijken, bewuster en gerichter.”
  Charlotte Dumas, beeldend kunstenaar. Bedrijfscollecties in Nederland
VBCN
Bestuurswissel
VBCN
VBCN
Start onderzoek bedrijfscollecties
1 juli 2015
Collecties
Global Inspirations
Galerie LUMC
Collecties
VROMAN 100
Sanquin
En verder...
Meer geld naar cultuur
Jet Bussemaker
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005
Agenda
9 mei - 22 november, 2015
25 juni - 6 september, 2015
27 augustus - 21 oktober, 2015
17-20 september, 2015
18-20 september, 2015
16-17 december, 2015