Winnaar VBCN OPEN 2017 - 2018

05 12 2017

Mels Evers en Hélène Webers (Foto: Pim Christian)

Winnaar VBCN OPEN 2017 - 2018

info

Voor de derde editie van de curatoren prijs VBCN OPEN heeft de VBCN tentoonstellingsmakers uitgenodigd om vernieuwende voorstellen in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. De ingediende tentoonstellingsvoorstellen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit VBCN leden en de winnaar van de vorige editie. De voorstellen zijn onder meer beoordeeld op originaliteit, relevantie en uitvoerbaarheid. De jury heeft unaniem gekozen voor een artistiek en vernieuwend voorstel met de potentie om een divers publiek aan te spreken. Met trots presenteert de VBCN het winnende concept van Mels Evers & Hélène Webers;

Collecting the Future
Een utopisch toekomstscenario voor bedrijfscollecties.

Het ervaren curatoren-duo Evers en Webers heeft naast hun eigen praktijk in het verleden veelvuldig samengewerkt aan verschillende tentoonstellingen en kunstenaarsprojecten. Met het tentoonstellingsconcept Collecting the Future nemen Evers en Webers vraagstukken in overweging die voortkomen uit hedendaagse discussies rondom bedrijfscollecties;

'In een tijd van ingrijpende culturele, economische en politieke veranderingen lijkt het belang van een bedrijfscollectie niet vanzelfsprekend. Terwijl de positie van grotere bedrijven verandert, wordt de functie van bedrijfscollecties onder de loep genomen. Hoe dragen bedrijfscollecties bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland en hoe zetten bedrijven hun sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid verder in?'

Evers en Webers presenteren met hun concept een ambitieus utopisch toekomstscenario voor bedrijfscollecties. De uitvoering van het concept wordt op verschillende locaties getoond en toegankelijk gemaakt voor een groot aantal bezoekers. De intentie is om in kleinschalige settingen een selectie van werken te tonen in zogeheten satellietpresentaties. Daarnaast staat op een centrale locatie in een site specifieke multimedia-installatie het 'lege' depot centraal. Een depot waarin de afwezigheid van de fysieke kunstwerken benadrukt wordt door de kunstwerken op een andere manier te 'tonen'. Evers en Webers denken hierbij bijvoorbeeld aan het interviewen van kunstenaars of werkgever en werknemers uit de directe omgeving van het kunstwerk. In dezelfde installatie worden tegelijkertijd track-records van kunstwerken opengesteld. Zo ontstaat er een archief waarin kunstwerken uit kunstcollecties van VBCN leden op een bijzondere manier ontdekt kunnen worden door het publiek.

Met de tweejaarlijkse curatorenprijs VBCN OPEN biedt de VBCN aan inspirerende tentoonstellingsmakers de mogelijkheid om gebruik te maken van een uniek platform. De derde editie van VBCN OPEN loopt van december 2018 t/m april 2019.

De jury VBCN OPEN 2017-2018 bestond uit; voorzitter Esther Vossen (Altrecht kunstcollectie, secretaris bestuur VBCN), Catharien Romijn (DSM Art Collection), Jose de Boer (VUmc Kunstcollectie), Sabrina Kamstra (Collectie AMC), Sanne ten Brink (ING collectie) en Vincent van Velsen (mede winnaar voorgaande editie VBCN OPEN).

Wie houdt nu niet van cookies