Gallerij

Provincie Limburg

 • Atelier Les Deux Garçons (Michel Vanderheijden van Tinteren & Roel Moonen)
 • Anja Bayerwaltes
 • Rob Stultiens
 • Fransje Killaars
 • Stephan Mösch
 • Maurice Mentjens
 • Sidi El Karchi
 • Karin Peulen
 • Romy Finke
 • John Lambrichts
Welkom
Open de Gallerij

Welkom Willkommen Bienvenue, 2012
driepas van leren schoenen
70 x 70 x 15 cm

Provincie Limburg — Atelier Les Deux Garçons (Michel Vanderheijden van Tinteren & Roel Moonen)

 • Welkom

  Welkom Willkommen Bienvenue, 2012
  driepas van leren schoenen
  70 x 70 x 15 cm

 • Regen

  Regen, 2008
  doek
  200 x 145 cm

 • Ruimtewandelaars

  Ruimtewandelaars, 1967
  gemengde techniek
  diverse formaten

 • KunsttoepassingStatenzaal

  Kunsttoepassing Statenzaal, 2009
  textiel
  ca. 750 x 6000 cm

 • DatscheQuedlinburg

  Datsche Quedlinburg, 2008
  hout, metaal, glas, textiel
  36 x 108 x 95 cm

 • SpiegelwandGouverneurs

  Permanente portrettenwand, 2010
  spiegelglas
  750 x 550 cm

 • TranceDance

  Trance Dance, 2009
  doek
  153 x 280 cm

 • Hemelwater

  Hemelwater, 2011
  textiel
  (4x) 260 x 120 cm

 • ZonderTitel

  Zonder Titel (deel van opdracht Openbaar Ministerie), 2005
  kleurfotografie in lichtbak
  ed.5/3, 105 x 134 cm

 • Kinderwagen

  Kinderwagen (uit serie Oeverlangen aan de Maas), 2010
  analoge z/w-fotografie
  38 x 48 cm

Kunstcollectie Provincie Limburg

info

Als één na jongste provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaal-economische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. Daardoor heeft Limburg de nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving.
Om Gedeputeerde Staten te ondersteunen, kent de Provincie Limburg een ambtelijke organisatie met ruim 900 ambtenaren. Verdeeld over verschillende afdelingen werkt iedere provincieambtenaar vanuit zijn/haar deskundigheid aan projecten en programma's. 

De provincieambtenaren zijn op vele terreinen werkzaam en hebben dan ook uiteenlopende werksoorten en beroepen. Bijvoorbeeld landmeter, jurist en bestuurskundige. De conservator maakt deel uit van het Kabinet van de Commissaris van de Koningin. Aan het hoofd van de organisatie staat de directie.
De directie is het hoogste ambtelijk orgaan. De algemeen directeur - de secretaris, heeft als hoofd van de provinciale organisatie de algehele en algemene verantwoordelijkheid. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat.

De kunstcollectie van de Provincie Limburg biedt een kaleidoscopisch beeld van de kunstproductie in Limburg en de (cultuur)geschiedenis van deze Europese regio.
In oorsprong bestond de collectie vooral uit staatsieportretten, een paar sculpturen, enkele kunstwerken van Limburgse meesters en wat ambachtelijk vervaardigde gebruiksvoorwerpen. Een groot deel van het oorspronkelijke bruikleen van de Rijksdienst - met name oude meubels - is in 2010 geretourneerd. Het leeuwendeel van de collectie bestaat uit werk van Limburgse kunstenaars sinds de jaren 1970: met name werken op papier, aangekocht tijdens de expositiereeks Trajecta, ter aankleding van het gebouw. In de jaren 1980 en vooral sinds 2007 zijn er van een select aantal kunstenaars met banden met de provincie, grotere werken aangekocht: Piet Killaars, Frans Gast, Rob Stultiens, Nic Tummers, Ger Lataster, Fons Haagmans, Romy Finke, Han Rameckers, John Lambrichts, Juul Sadée, Paul Devens, Stephan Mörsch, Anja Bayerwaltes, Elodie Ledure, Toine Berghs, Sidi El Karchi, Hadassah Emmerich, Sylvie Macias Diaz... Opdrachten werden verstrekt aan Fransje Killaars (Statenzaal), Claudy Jongstra, Chris Keulen en Su Thomesen.

Naam collectie
Kunstcollectie Provincie Limburg
Contactpersoon
Het conservatorschap wordt tijdelijk waargenomen door Norbert Dolman, Kabinetschef van de Commissaris van de Koning / Gouverneur Theo Bovens.
Hoofdkantoor
Maastricht
Locaties kunstcollectie
De collectie is ondergebracht in het provinciehuis van Limburg, het zogeheten Gouvernement aan de Maas. In en rond het bestuursgedeelte is de kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de collectie dient als interne kunstuitleen.
Aantal kunstwerken
1350, waarvan 220 tot de kerncollectie behoren.
Ontstaansjaar
1815 oprichting Provincie Limburg / 1839 deling Limburg tussen NL en B / 1839-1866 Hertogdom Limburg NL en lid Duitse Bond / 1867 Limburg elfde provincie van NL / 1935 vervanging Gouvernement uit 1777 / 1986 verhuizing uit stadscentrum naar Gouvernement a
Disciplines
schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, foto- en videowerken
Verzamelgebied
Werken van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met een aanwijsbare band met Limburg, kunstwerken, die het beeld van deze Europese regio vernieuwen alsmede objecten aangaande de geschiedenis van de regio.
Rondleidingen

Groepen tot max. 20 personen.
Reserveren via servicedesk@prvlimburg.nl of +31 (0)43 389 77 77 of direct bij de conservator via e-mail of +31 (0)6 27 04 79 26

Website bedrijf
https://www.limburg.nl
Publicaties
 • Ad Himmelreich (red.), Een gouvernement met kunst, Uitgave t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Gouvernement aan de Maas, Provincie Limburg, Maastricht, 2011. Herziene versies 2016, 2020

Expositiecatalogi, waaronder:

 • Mooi niet - een keuze uit de verzameling van museum Het Domein, Sittard, 2008
 • Binnenste buiten, buitenste binnen - werken van Paul Devens, Suchan Kinoshita, Mathieu Knippenbergh, Karin Peulen, Tonn Prins, Han Rameckers, Juul Sadée, 2007
Expositieruimte

Exposities worden doorgaans gehouden in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas. Sinds 2012 's zomers ook buiten op het bestuurseiland.
De ruimte is gratis toegankelijk en geopend op werkdagen, van 8.30 - 18.00 uur.
Gesloten in het weekend, op algemene Nederlandse feestdagen en tijdens carnaval.
Bij de programmering gaat de conservator samenwerkingen aan met stakeholders in Limburg, de Euregio Maas-Rijn en, bij uitzondering, de Randstad. Hij laat zich daarbij adviseren door een adviescommissie, bestaande uit externe specialisten en collega's uit de organisatie.

Bruiklenen
 • Diverse werken, Brightlands, Heerlen 2019
 • Hans Truijen, diverse werken, Museum Land van Valkenburg, Valkenburg 2018
 • Verdrag van Maastricht, expositie t.g.v. Nobelprijs voor de Vrede, Hoofdwacht, Maastricht, 2012-2013
 • Fons Haagmans, OLS, Schunck*, Heerlen, 2012-2013
 • Alexander Schaepkens, Vues des remparts de Maëstricht, NATO JFC HQ, Brunssum, 2011
 • Anja Bayerwaltes, Regen; Tanja Ritterbex Vastelaovend, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Liège, 2010
Wie houdt nu niet van cookies