VBCN Conferentie; Kunstopdrachten bij Bedrijven

09 03 2020

Der Stein des Weisen, Kathrin Schlegel, 2018 
foto: Kathrin Schlegel / Q.R.J. van Dijk

VBCN Conferentie; Kunstopdrachten bij Bedrijven

info

Uitstel VBCN  conferentie; Kunstopdrachten bij Bedrijven

De geplande VBCN bijeenkomst 'Kunstopdrachten bij Bedrijven' dat op 23 april aanstaande op de Erasmus Universiteit Rotterdam zou plaatsvinden, kan vanwege de effecten van de corona-crisis helaas geen doorgang vinden. Het VBCN bestuur heeft in overleg met de Erasmus Universiteit besloten om de conferentie naar een later moment te verschuiven. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, via de VBCN mail en via de VBCN-website: https://vbcn.nl/NL/messages/vbcn-conferentie-kunstopdrachten-bij-bedrijven-1307.

Het vergeven van kunstopdrachten kent een lange traditie. In Nederland is een belangrijke basis gelegd voor de uitvoering van kunstopdrachten door de Rijksoverheid met de 'percentageregeling voor beeldende kunst'. Voorbeelden van kunstwerken die in het kader van deze regeling, beter bekend als de 1% regeling, tot stand zijn gekomen zien we onder meer bij Universiteiten, Ziekenhuizen en Buitenlandse Zaken.

Daar waar de klassieke sculptuur en gebouw-gebonden kunstobjecten nog altijd een prominente plaats innemen in het kunstopdrachtencircuit, zien we ook steeds vaker tijdelijke manifestaties en immateriële projecten in opdrachtsituaties. Wie in opdracht vervaardigde kunst aanschouwd kan vaak niet inschatten welke inzet er gepleegd is om het eindproduct, in welke verschijningsvorm dan ook, te realiseren. 'Wat' de aanschouwer waarneemt is slechts het eindresultaat. In veel gevallen is een veelheid aan partijen betrokken geweest bij de realisatie. Denk daarbij naast opdrachtgevers en kunstenaars bijvoorbeeld aan; architecten, fondsen, projectontwikkelaars, curatoren, ambtenaren, commissies, medewerkers, uitvoerders etc. 

Kunstopdrachten bij bedrijven

Kunstopdrachten komen ook steeds vaker voor bij bedrijven. Dit lijkt aangewakkerd door de veranderende werkomgevingen en toenemende integraliteit binnen de bedrijven. Het doel van deze conferentie is het delen van kennis en inzichten rondom het proces van het vergeven en realiseren van kunstopdrachten. Op uitnodiging van de VBCN gaan gedurende de middag een aantal gastsprekers vanuit verschillende invalshoeken in op de praktijk. Daarbij zullen 'Cases' uit VBCN bedrijfscollecties en 'the Practice' van opdrachtverlening centraal staan.

Wanneer: 23 april 2020 - 13:00 / 18:00
Waar: 
Erasmus Universiteit, Locatie campus Woudestein, Rotterdam

Wie houdt nu niet van cookies