Marinus Boezem (1934)
Zonder titel, 1980
materiaal: staal, steen, spiegel
ING Collectie

 

15 mei 2017

Uit het depot

Van 20 mei t/m 29 oktober zijn in de Lichthal van de Anningahof werken te zien uit de depots van kunstcollecties van leden van de VBCN. Via deze collecties komt een groot en divers publiek in aanraking met kunst. Dit gebeurt alleen niet wanneer er werken in depot staan. Daarom heeft de VBCN het initiatief genomen enkele van deze werken uit de depots te halen. In de Anningahof krijgen de objecten weer de zichtbaarheid die zij verdienen.

Wellicht leidt het tonen van deze werken zelfs tot een tweede leven op een nieuwe locatie. U bent uitgenodigd mee te denken over de beste bestemming voor de werken. Suggesties voor geschikte locaties of collecties kunt u  achterlaten op de Facebook pagina van de VBCN bij het evenement 'Uit het depot'.

Met dit initiatief wil de VBCN een lans breken voor collectiemobiliteit en bijdragen aan de dynamiek en zichtbaarheid van bestaande collecties.

Gedurende 6 maanden zijn er werken te zien van: David Bade en Erik Habets, Marius Boender, Marinus Boezem, Tom van den Boomen, Nikolaas van Os, Adriaan Rees, André Volten, Hans van den Ban en Irene Fortuyn.

Deelnemende collecties zijn: Collectie ABN AMRO collectie, Collectie Albert Heijn Kunst Stichting, DSM Art Collection, ING Collectie, Collectie Radboudumc, Isala Kunst collectie

Klik hier voor meer informatie over de Anningahof

Agenda
19 januari, 2017 - 1 maart, 2018
11 mei - 3 september, 2017
20 mei - 29 oktober, 2017
22 juni - 30 augustus, 2017
28 juni - 5 september, 2017
25 augustus - 28 september, 2017
3 september, 2017
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Wende Wallert, Imee Luteijn

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam