March 30, 2017

OPEN CALL: curatorenprijs VBCN OPEN 2017 / 2018

Inschrijving: vanaf 3 april 2017
Deadline inzending: 1 september 2017
Aanvang tentoonstelling: eind 2018

Met veel trots presenteert de VBCN de derde editie van de curatorenprijs VBCN OPEN. De VBCN zoekt inspirerende tentoonstellingsmakers om vernieuwende voorstellen in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. Bedrijven die aangesloten zijn bij de vereniging stellen hun kunstcollecties hiervoor open. Met de curatorenprijs wil de VBCN tentoonstellingsmakers stimuleren en een platform bieden.

Een belangrijke doelstelling van VBCN OPEN is curatoren ondersteunen door hen een podium te bieden en de kans te geven een concept te realiseren. De VBCN stelt hiervoor zowel de kunstcollecties van de 49 leden als een productiebudget beschikbaar. De tentoonstelling kan ingaan op onderwerpen die een rol spelen bij bedrijfscollecties, zoals de dialoog met de openbare ruimte en de verhouding tussen publiek versus privaat.

De VBCN wil met de curatorenprijs bedrijfscollecties toegankelijk en zichtbaar maken voor een breed publiek. Ook wil de VBCN hiermee de betekenis van bedrijfscollecties nader onderzoeken, deze blootleggen en kenbaar maken. Met VBCN OPEN stimuleert de VBCN innovatieve kunstactiviteiten en draagt zij bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

De voorgaande edities van VBCN OPEN waren een groot succes. De eerste editie is gewonnen door het duo Hendrik Folkerts en Claire van Els  met hun performance project Time Deposits, waarbij de rol van hedendaagse performance-kunst in bedrijfsruimtes werd onderzocht.
Vincent van Velsen en Alix de Massiac wonnen de tweede editie met VBCN 10 jaar jong. In deze tentoonstelling presenteerden de curatoren op basis van statistieken een dwarsdoorsnede van de ontwikkelingen binnen de bedrijfscollecties van de afgelopen tien jaar.

Vereisten

- Aantoonbare ervaring in het formuleren van een tentoonstellingsconcept
- Aantoonbare organisatorische ervaring in tentoonstellingsrealisatie en budgetbeheersing
- Aantoonbare ervaring in het aanvragen van subsidies /crowdfunding / op andere wijze verwerven van extra financiële middelen
- Een coöperatieve en flexibele instelling

Mogelijk wordt er om referenties gevraagd.

De jury beoordeelt de voorstellen op de inhoud en uitvoerbaarheid. Uit de voorstellen selecteert de jury drie genomineerden die worden uitgenodigd om hun voorstel verder uit te werken en voor de jury te pitchen op vrijdag 23 juni. Degene met het meest vernieuwende, praktische en professionele expositievoorstel, krijgt de kans zijn/haar concept te realiseren met een VBCN productiebudget. Daarnaast krijgt de winnende curator het bescheiden bedrag van € 2.500,- als stimuleringsprijs.

De tentoonstelling wordt eind 2018 geopend.
Vanwege het  onderzoekende en agenderende karakter dat de VBCN OPEN idealiter heeft, wordt de tentoonstelling  georganiseerd bij een publieke kunstinstelling met een onderzoekend en vooruitstrevend profiel.

De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

Meer informatie over de VBCN en de collecties is te vinden op de website www.vbcn.nl.

Het inschrijfformulier is op te vragen via secretariaat@vbcn.nl

 

Calendar
January 19, 2017 - March 1, 2018
April 13 - July 7, 2017
May 11 - September 3, 2017
May 18 - June 29, 2017
May 20 - October 29, 2017
Contact

Press
Sanne ten Brink
telefoon +31 [0]6 30460648

Office
secretariaat@vbcn.nl

Postal address
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept and design
Kummer & Herrman

Technology and hosting
8bahn

Content management
Wende Wallert

Copyright
© 2013 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

The Netherlands Association of Corporate Art Collections (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) (VBCN) and its affiliated companies cannot be held liable for information in any form placed on its website by third parties or for printed media information based on its website. The VBCN is neither liable nor responsible for the contents of any offsite pages or of pages linked to or derived from its website.

The information the VBCN has placed on its website has been edited with the utmost care and is, in its present state, provided without any guarantee, in whatever form, explicitly or implicitly, including, but not exclusively, guarantees in respect of saleability, possible applications, non-infringement, accuracy and currency.

The VBCN reserves the right to alter the contents of or temporarily or permanently deactivate its website at any time without prior notice.

Neither the VBCN nor any of its affiliated companies is liable for any computer virus or any direct, indirect and/or consequential loss, whether or not resulting from such a virus, arising from access to, use of or trust in the website www.vbcn.nl, any website linked thereto, or information on any such website, except in the event of intention or gross negligence.

Intellectual property rights to all information on its website belong to the VBCN and/or its affiliated companies, except where use has been granted by the owner of said rights.

All provisions and conditions pertaining to the VBCN apply.

Permission to use works by visual artists affiliated with CISAC organisations has been obtained through Pictoright in Amsterdam.

© c/o Pictoright